• Boleslavská 199, 293 06, Kosmonosy, CZ
  • +420 326 711 711
Řídíme informace dle ISO 27001!

Řídíme informace dle ISO 27001!

truconneXion a.s. je nově certifikováno dle ISO 27001 – mezinárodního standardu, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve firmě.

Společnost již od roku 2017 uplatňuje systém řízení jakosti vyhovující ISO 9001:2009. Vedení společnosti se nově rozhodlo zavést, provozovat, monitorovat, přezkoumávat, udržovat a soustavně zlepšovat systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001 a splňovat všechny aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací.

Svým zákazníkům poskytujeme vysoký standard a záruky, že všechny informace jsou zpracovávány s maximální bezpečností a jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

 

     

Základem pro plnění požadavků ISO 27001 jsou stanovená pravidla systému řízení bezpečnosti informací (ISMS = Information Security Management System) a definice chráněných informací. Speciální předpisy jsou stanoveny pro IT oddělení a jeho pracovníky, hardware a software.

Politika bezpečnosti informací společnosti truconneXion, a.s. je veřejně přístupná ZDE.